Archive

Nybörjarträff Ballingslöv

Klubblokalen Högastensgatan 20, Ballingslöv

Söndagen 20 november arrangerar vi en nybörjarträff där alla som har åldern och viljan kan ställa upp.